Ohjelmajulistus

Uuden ja unohdetun elokuvan festivaali – Ohjelmajulistus

 

Uuden ja unohdetun elokuvan festivaalin tavoite on olla helposti lähestyttävä esityspaikka kaikille katsomisen arvoisille elokuville – tekotavasta, pituudesta tai genrestä riippumatta, ja yhdistää suomalaista elokuvakulttuuria ja -kenttää sukupolvien ja rahoitusmallien yli.

 

Kevyen ja edullisen Full HD -kameratekniikan ansiosta valkokangaskatselua kestäviä elokuvia tehdään (ja on tehty) nyt myös oppilaitosten ja ammattilaistuotantojen ulkopuolella. Uusia tekijöitä onkin paljon, eikä kyse ole vain teknisestä laadusta, sisällöllisesti tasokkaita katsomisen arvoisia elokuvia löytyy myös totuttujen rajojen ulkopuolelta. Voidaankin puhua jälleen elokuvan uudesta aallosta (vertaa Ranskassa 1950-60 -lukujen vaihteessa alkanut elokuvan ’uusi aalto’). Elokuvia tehdään paljon, mutta esityskanavia on liian vähän. Valitettavan usein tekijöiden ainoaksi vaihtoehdoksi saada elokuvansa näkyville jääkin elokuvan levitys ainoastaan YouTuben kaltaisten internetin videopalvelujen kautta. Onneksi poikkeuksena tästä ovat kuitenkin elokuvafestivaalit. Kaupallisten elokuvateatterien keskittyessä pääasiassa valtavirtaelokuviin, festivaaleilla nähdään myös rohkeampia valintoja. Silti monet elokuvafestivaalitkin rajoittavat esittämänsä elokuvat vain opiskelija- ja ammattilaiselokuviin, jolloin näiden ulkopuolelle jäävät elokuvat eivät löydä esityspaikkaansa, muuten kuin juuri internetin kautta. Uuden ja unohdetun elokuvan festivaalin pyrkimyksenä onkin tuoda ansaitsemalleen esityspaikalle myös nämä liian vähälle huomiolle jääneet elokuvat – opiskelija- ja ammattilaiselokuvia kuitenkaan poissulkematta, mutta häivyttäen elokuvien väliltä nämä tekotapaa tai tuotantomallia koskevat raja-aidat ja kategorisointi. Tarkoituksena on näyttää sitä, mikä valkokankaalla saattaisi jäädä – tai on jo jäänyt – näkemättä.

 

Lisäksi festivaalin yksi tavoite on päästä eroon elokuvia leimaavasta ”indie-elokuva” -termistä, jota usein käytetään elokuvan arvoa vähättelevään sävyyn.

 

Uuden ja unohdetun elokuvan festivaalin tarkoituksena ei ole olla pelkästään lyhytelokuvafestivaali. Ohjelmistoon kuuluisivat niin pitkät kuin lyhyetkin elokuvat, fiktiot ja dokumentit, kokeelliset elokuvat, animaatiot, mykkäelokuvat ja elokuvamaiset musiikkivideot / musiikkilyhytelokuvat.

 

Säännöt / Toimintaperiaatteet:

 

  • ei luokittelua, vertailua tai kilpailua
  • ei jaottelua esityssarjoihin
  • ei rajoituksia elokuvan keston suhteen
  • ei genrerajoitusta
  • avoin kaikille katsomisen arvoisille elokuville
  • pääpaino vähemmän esitetyillä uusilla elokuvilla

 

Vantaalla, 23.10.2013

 

Joonas Einola ja Joonas Ranta